Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew Jankowski podpisał porozumienie z rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Łomży dr. hab. Dariuszem Surowikiem. Umowa otwiera drogę studentom uczelni do odbycia praktyk w więzieniu,

Współpraca Zakłądu Karnego w Czrwonym Borze z Akadmią Nauk Stosowanych w Łomży ma już swoją historię. Porozumienie podpisane 6 września pomiędzy instytucjami wyznacza nowe ramy tej współpracy. Dzięki umowie studenci z kierunków Administracja, Pedagogika, Prawo oraz Zarządzanie Akademii Nauk Stosowanych w Łomży będą mogli odbyć praktyki zawodowe w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Umowa została zawarta na czas nieograniczony. Wartością dodaną dla zakładu karnego będzie niewątpliwie promowanie wśród studentów możliwości podjecia zatrudnienia w szeregach Służby Więziennej. Pierwsi studenci trafią tu na praktyki już w tym roku akademickim. 

 

tekst o zdjęcia: mjr Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej