Zatrudnianie osadzonych przez samorządy jako forma współpracy między sektorem publicznym a systemem penitencjarnym niesie ze sobą niezaprzeczalne korzyści. Są to nie tylko korzyści finansowe dla samorządów, ale również pomoc w procesie resocjalizacji więźniów.

Zakład Karny w Czerwonym Borze od lat współpracuje z samorządami Łomży i Zambrowa, czego efektem jest zatrudnienie osadzonych wykonujących między innymi prace nieodpłatne. Jednakże ta forma współpracy wiąże się z pewnymi wyzwaniami, które wymagają uwagi i zarządzania.

Jednym z głównych argumentów za zatrudnieniem więźniów na rzecz samorządu jest ekonomiczna korzyść. Samorządy często mają ograniczone budżety, a korzystanie z takiej formy wsparcia może pomóc w realizacji różnorodnych projektów i usług publicznych. Więźniowie, którzy wykonują pracę na rzecz samorządu, zaangażowani przy pielęgnacji terenów zielonych, pracach remontowych czy też pracach związanych z utrzymaniem czystości.

Poza aspektami ekonomicznymi, zatrudnienie więźniów przez samorządy ma również pozytywny wpływ na proces resocjalizac. Dostarczając więźniom możliwość nauki nowych umiejętności zawodowych oraz uczestnictwa w aktywnościach społecznych, może się przyczynić do zmniejszenia tendencji recydywy po opuszczeniu więzienia. Praca może dostarczyć więźniom poczucia własnej wartości oraz umożliwić im reintegrację społeczną.

Jednakże, istnieją również wyzwanie związane z zatrudnieniem więźniów przez samorządy, które należy uwzględnić. Po pierwsze jest to praca osadzonych bez konwojenta, a więc funkcjonariusza, który stale towarzyszy osadzonemu w miejscu zatrudnienia. Obowiązek nadzoru przejmuje podmiot zatrudniający. Stąd olbrzymia odpowiedzialność kierownictwa jednostki i personelu penitencjarnego przy kierowaniu do tego typu zatrudnienia osób, które dają swoim zachowaniem przekonanie, że nie nadużyją oni swobody z tym związanej.

Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie nadużycia przez osadzonych swobody związanej z zatrudnieniem poza terenem jednostki ma marginalne znaczenie a efekty płynące z tej formy aktywności osadzonych mają niewątpliwy, wielopłaszczyznowy i pozytywny walor.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Dariusz Śmiechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej