Obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Dyrekcji Zakładu Karnego w Herbach z Oddziałem Zewnętrznym w Lublińcu oraz pocztem sztandarowym.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. Odzyskiwanie niepodległości było procesem stopniowym, a ustalona data wiąże się z dwoma wydarzeniami: 11 listopada 1918 roku zawarto rozejm kończący
I wojnę światową, natomiast 10 listopada do Warszawy przybył Józef Piłsudski. W tych dniach, tj. 10 i 11 listopada 1918 roku naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku, zniesione 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą z 15 lutego 1989 roku pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości”. W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości o charakterze wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w pierwszą niedzielę po 11 listopada. W 1919 roku nie było sprzyjającej sytuacji by uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, ponieważ trwały jeszcze wojny o granice Rzeczypospolitej. Pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę marszałkowską. W czasie trwania okupacji niemieckiej oraz w okresie PRL obchody rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada były nielegalne.

W Lublińcu uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości co roku odbywają się na cmentarzu wojskowym. Po wprowadzeniu Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej Komandosów i złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, nastąpiło odegranie Hymnu Państwowego przez Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Następnie zebranych gości powitał Burmistrz Miasta Lublińca, po czym głos zabrali przedstawiciele parlamentu. Następnie odbył się Apel Poległych zakończony salwą honorową. Delegacje władz miasta, formacji mundurowych i instytucji samorządowych złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych. Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem Kompanii Honorowej i odprowadzeniem pocztów sztandarowych. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach ppłk Przemysław Stęczniewski wraz z pocztem sztandarowym Zakładu Karnego w Herbach.

W obchodach Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych w Herbach uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach wraz z mjr. Sebastianem Salamuchą - Zastępcą Dyrektora. Po mszy świętej w intencji Ojczyzny, pod pomnikiem upamiętniającym tych, co walczyli o wolność złożono wiązanki kwiatów. 

 

opr. Piotr Ciwiński
zdjęcia: Agata Będkowska, z arch. jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej