Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach zawsze z dumą służą społeczeństwu

Służba społeczeństwu


Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach od lat współpracują z lokalną społecznością biorąc udział w wielu akcjach skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży. To nie tylko prelekcje związane z zapobieganiem przestępczości, spotkania promujące postawy proobronne i patriotyczne, ale również wiele innych inicjatyw.  

 

Chcę do SW

W dniu 11 sierpnia br. na zaproszenie OSP w Kośmidrach funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach na terenie parku w Krasiejowie uczestnikom tego wyjątkowego wydarzenia przedstawili zadania realizowane na co dzień przez Służbę Więzienną, zasady rekrutacji oraz korzyści, jakie wiążą się z pełnieniem służby w tej formacji. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Służba Więzienna prezentowała również sprzęt, jakim na co dzień posługuje się w swojej służbie i pojazd służbowy. Tak samo było dzisiaj tj. 13 sierpnia br. na terenie Ludowego Klubu Sportowego „ Rozwój” w Olszynie, zgodnie z zaproszeniem OSP w tej miejscowości wśród innych służb nie zabrakło również Służby Więziennej.

 


Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z informacjami na stronie:
https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-co-zyskujesz
https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-herby
http://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-Inspektorat-Sluzby-Wieziennej-w-Katowicach

Opracowanie: mjr Izabela Kapkowska
zdjęcia: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej