Służba społeczeństwu to zaszczyt i ogromna satysfakcja.

Jak mundurowy z mundurowym

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach dzisiaj tj. 23 maja br. wzięli udział w spotkaniu ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej z Aleksandrii.  W trakcie wizyty st. chor. Piotr Michałowski – mł. insp. ds. kadr, szkolenia i socjalnych oraz st. szer. Agata Błaszyńska - Anusiewicz przedstawili zadania realizowane na co dzień przez Służbę Więzienną, zasady rekrutacji oraz korzyści, jakie wiążą się z pełnieniem służby w tej formacji. Pytania, jakie strażacy ochotnicy zadawali były bardzo precyzyjne i wymagały szczegółowego omówienia. Oni wiedzą czym jest służba dla społeczeństwa i mają świadomość wymagań stawianych w formacjach mundurowych, ale i satysfakcji, jaka wiąże się z realizacją takich zadań. To było bardzo efektywne spotkanie przebiegające w przyjaznej atmosferze. 

Służba Więzienna i strażacy


W Ochotniczej Straży Pożarnej pełni służbę wielu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu niosąc pomoc ludziom i ratując ich mienie. To mają już we krwi – służenie społeczeństwu. W OSP w Aleksandrii, w której dzisiaj gościliśmy również jednym z druhów jest funkcjonariusz Zakładu Karnego w Herbach – st. chor. Marcin Poleszczuk kierownik działu łączności i informatyki, który współorganizował to spotkanie. Dostęp do bieżących informacji w zakresie możliwości rozwoju zawodowego i naborze w Służbie Więziennej, strażacy z OSP w Aleksandrii będą mieli zatem „z pierwszej ręki”.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z informacjami na stronie: 
https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-co-zyskujesz
https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-herby
http://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-Inspektorat-Sluzby-Wieziennej-w-Katowicach

Opracowanie i zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej