Służba Rzeczypospolitej – to duma i honor.

Służba Więzienna – zadania i możliwości

 

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kosińskiego w Kłobucku mieli okazję dzisiaj uczestniczyć w wyjątkowej lekcji na terenie Zakładu Karnego w Herbach i zobaczyć rzeczywistość za więziennym murem. Ppor. Agata Leśnikowska, na co dzień pełniąca służbę w dziale penitencjarnym na stanowisku starszego psychologa, przybliżyła uczestnikom spotkania metody i środki oddziaływania indywidualnego oraz programy readaptacji społecznej dla osób pozbawionych wolności. W niezwykle interesujący i przystępny sposób przekazała również informacje dotyczące charakterystyki, struktury oraz zadań realizowanych przez funkcjonariuszy herbskiej jednostki. Wiedza teoretyczna była wzbogacona również poprzez zajęcia w terenie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z warunkami, jakie zapewniane są osadzonym w tutejszej jednostce. Spacerniak wyposażony w przyrządy do ćwiczeń, sala dydaktyczna, świetlice, biblioteka, kaplica – to tylko niektóre z miejsc na terenie jednostki, gdzie byli obecni. Podkreślono, że pełne zaangażowanie w pracę z osadzonymi, zapewnienie im różnorodnych możliwości samorealizacji, pokazanie konstruktywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu i wykorzystanie wszelkich możliwych form resocjalizacji pozwoli wypełnić podstawowy cel, jaki postawiono przed Służbą Więzienną. Tym celem jest to żeby po opuszczeniu murów więzienia osadzeni nie wracali tu i na wolności potrafili odnaleźć w społeczeństwie swoje miejsce, a role i zadania jakie postawi przed nimi życie wypełniali zgodnie z porządkiem prawnym i obowiązującymi normami.

 

Z myślą o przyszłej kadrze

 

St. chor. Piotr Michałowski mł. inspektor ds. kadr, szkolenia i socjalnych zaprezentował młodzieży wszystkie kwestie związane z zasadami rekrutacji i możliwości rozwoju, jakie zapewnia Służba Więzienna. Wyczerpująco nakreślił zadania poszczególnych pionów służby. W trakcie wizyty przedstawiono również ofertę kształcenia w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości, po ukończeniu szkoły średniej. Uczniowie dowiedzieli się również o korzyściach, jakie niesie ze sobą pełnienie służby w strukturach Służby Więziennej.

 

Ochrona społeczeństwa – trudna służba

Funkcjonariusze działu ochrony – mł. chor. Maciej Przybylski i sierż. sztab. Piotr Olszewski przekazali młodzieży wiedzę o wykonywanych przez nich obowiązkach. W wyjątkowo atrakcyjny i przystępny sposób zaprezentowali działania, jakie dział ochrony jest zobowiązany podejmować, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek w herbskim więzieniu. Nie zabrakło również informacji o przepisach, na podstawie których  realizują wyznaczone zadania.

 

Edukacja i profilaktyka

 

Wizyta studyjna miała nie tylko wymiar stricte edukacyjny, ale wiązała się również z obszarem wychowawczym i prewencyjnym. Uczestnicy zajęć to ludzie młodzi, stąd też ważne było przesłanie z jakim funkcjonariusze starali się do nich dotrzeć, a mianowicie, żeby tak kierować swoim życiem, aby złe wybory nie doprowadziły do pobytu w izolacji więziennej.

 

Inaczej niż w filmach...

 

„Nie każdy może być funkcjonariuszem – nie wiedziałem, że to taka trudna służba. Zupełnie inaczej niż w filmach…” to słowa, którymi podsumował wizytę jeden z uczniów. Dla nas funkcjonariuszy, pełna uznania i szacunku reakcja młodzieży na przekazane im wiadomości była najlepszym podziękowaniem za zorganizowanie tej wizyty studyjnej. Uczniowie zasypywali funkcjonariuszy pytaniami, które nie pozostały bez odpowiedzi, a czas zaplanowany na wizytę zdecydowanie się przedłużył. To było pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie spotkanie z uczniami tego liceum.  

 

opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej