Po raz kolejny funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach spotkali się w Lublinieckim Urzędzie Pracy z poszukującymi zatrudnienia.

W trakcie spotkania przedstawiono zadania Służby Więziennej oraz korzyści i możliwości rozwoju zawodowego w ramach tej formacji. Szczegółowo omówiono zasady rekrutacji oraz poszczególne piony służby i stanowiska samodzielne. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie wymienili wszystkie jednostki penitencjarne podległe OISW w Katowicach podkreśłając szerokie możłiwości zatrudnienia, ale również nie pominęli innych zakładów i aresztów śledczych w całej Polsce. 

Chcesz wiedzieć więcej - poczytaj:  https://sw.gov.pl/strona/rekrutacja-co-zyskujesz

Opracowanie i zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej