30 marca br. w Politechnice Częstochowskiej przedstawiciele Służby Więziennej uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu pn. „Dzień Mundurowy – Kariera w Służbach Mundurowych”.

Dołącz do nas

Służba Więzienna od wielu lat współpracuje ze szkołami i uczelniami w całej Polsce, również z Politechniką w Częstochowie skupiającą ambitnych i kreatywnych młodych ludzi. W dniu 30 marca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach i Aresztu Śledczego w Częstochowie wraz z przedstawicielami innych służb mundurowych brali udział w wydarzeniu zorganizowanym na terenie Politechniki pn.: "Dzień Mundurowy - Kariera w Służbach Mundurowych". Poprzez rozmowy, prelekcje i pokazy przybliżali uczniom i studentom zadania i cele realizowane przez Służbę Więzienną. Ważnym elementem opisywanych powyżej działań było podkreślenie możliwości rozwoju zawodowego w tej formacji oraz wskazanie korzyści związanych z pełnieniem służby w Służbie Więziennej. Żadne z wielu pytań, jakie młodzież kierowała do funkcjonariuszy nie pozostało bez odpowiedzi.

Harmonogram wydarzenia

Dzień Mundurowy w Politechnice Częstochowskiej rozpoczął się o godzinie 10.00 powitaniem gości, w tym uczestniczących w wydarzeniu przedstawicieli wielu służb mundurowych. Wśród nich oczywiście również Służby Więziennej na czele z mjr. Sebastianem Salamuchą – Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach oraz mjr. Michałem Krupą – Dyrektorem Aresztu Śledczego w Częstochowie. Po wystąpieniu prof. dr. hab. Inż. Norberta Szczygioła – JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przedstawiciele poszczególnych służb mundurowych za pomocą prezentacji i wykładów przybliżali uczniom i studentom biorącym udział w tym wydarzeniu zasady obwiązujące w ich formacjach. W trakcie tych wystąpień Służbę Więzienną reprezentował por. Marcin Chrzan z Aresztu Śledczego w Katowicach. Poza aulą wykładową funkcjonariusze służb mundurowych udzielali młodym ludziom wyczerpujących informacji o swoich formacjach w przygotowanych do tego celu miejscach. Ale to nie wszystko. Przed budynkami Politechniki również nie brakowało atrakcji. Służba Więzienna przygotowała stanowisko na którym prezentowano sprzęt jakim na co dzień posługują się funkcjonariusze w jednostkach penitencjarnych. Młodzież miała możliwość pozyskania wiedzy dotyczącej codziennych czynności realizowanych w ramach zadań służbowych na poszczególnych stanowiskach, a nawet zasiąść w pojeździe konwojowym i poznać jego wyposażenie.

Patrząc na zainteresowanie, jakie młodzież wykazywała Służbą Więzienną można się spodziewać, że część z nich w przyszłości zostanie funkcjonariuszami.

Opracowanie i zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej