Wystawa „Semper Fidelis. Waki o Lwów 1918-1919” dotarła za mury zakładu karnego.

W ramach kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Dziedzictwo pokoleń” prowadzonego we współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, skazanym z Zakładu Karnego
w Herbach, zaprezentowano wystawę  „Semper Fidelis. Waki o Lwów 1918-1919”. Na 14 planszach ekspozycji zaprezentowano historyczne aspekty upamiętniające stulecie bohaterskiej obrony Lwowa. Nie zbrakło informacji o genezie konfliktu polsko-ukraińskiego oraz o przebiegu walk. Historyczna edukacja spełnia olbrzymią rolę w resocjalizacji i ma znaczący wpływ na wzbudzenie w osadzonych chęci pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie.   

opracowała: kpt. Izabela Kapkowska,
zdjęcia: mjr Piotr Zasempa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej