Zakład Karny w Herbach od wielu lat współpracuje ze szkołami prowadząc zajęcia edukacyjne i profilaktyczne.

Mundurowa młodzież

Zakład Karny w Herbach gościł we wtorek uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego z Częstochowy z klasy o profilu technik logistyk z innowacją policyjną. W trakcie spotkania, funkcjonariusze Służby Więziennej przybliżyli uczestnikom metody i środki oddziaływania indywidualnego oraz programy readaptacji społecznej dla osób pozbawionych wolności. Przekazywano również  informacje dotyczące charakterystyki, struktury oraz zadań Zakładu Karnego w Herbach. Wiedza teoretyczna była wzbogacona również poprzez zajęcia w terenie. Uczniowie mają okazję zapoznać się z warunkami, jakie zapewniane są osadzonym w tutejszej jednostce. Spacerniak wyposażony w przyrządy do ćwiczeń, sala dydaktyczna, świetlice, biblioteka, kaplica to tylko niektóre z miejsc na terenie jednostki, gdzie byli obecni.

Myślimy o przyszłej kadrze

Funkcjonariusze prowadzący zajęcia starali się przybliżyć codzienną pracę oraz przekazać młodym ludziom, że nasza służba, chociaż niełatwa, daje dużo satysfakcji. Tylko pełne zaangażowanie w pracę z osadzonymi, zapewnienie im różnorodnych możliwości samorealizacji, pokazanie konstruktywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu i wykorzystanie wszelkich możliwych form resocjalizacji pozwoli wypełnić podstawowy cel, jaki postawiono przed Służbą Więzienną. Tym celem jest to żeby po opuszczeniu murów więzienia osadzeni nie wracali tu i na wolności potrafili odnaleźć w społeczeństwie swoje miejsce, a role i zadania jakie postawi przed nimi życie wypełniali zgodnie z porządkiem prawnym i obowiązującymi normami. Zorganizowane na terenie jednostki zajęcia dają możliwość do skonfrontowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie nauki z faktycznymi działaniami realizowanymi w polskich jednostkach penitencjarnych. Z sali padało bardzo wiele różnych pytań dotyczących m.in. postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu do służby, wymagań i możliwości rozwoju, jakie zapewnia ta formacja. Żadne z nich nie pozostało bez odpowiedzi.

Historia zaklęta w mundurze

Uczniom przybliżono w bardzo atrakcyjny sposób 100. letnią historię Służby Więziennej. Podczas tych nietypowych zajęć przedstawiono również historię Zakładu Karnego w Herbach, który od roku 1990 ma swoje miejsce na penitencjarnej mapie Polski.

Edukacja i profilaktyka

 Wizyta studyjna miała nie tylko wymiar stricte edukacyjny, ale wiązała się również z obszarem wychowawczym i prewencyjnym. Uczestnicy zajęć to ludzie młodzi, stąd też ważne było przesłanie z jakim funkcjonariusze starali się do nich dotrzeć, a mianowicie, żeby tak kierować swoim życiem, aby złe wybory nie doprowadziły do pobytu w izolacji więziennej.

opracowanie i zdjęcie: kpt. Izabela Kapkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej