Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozkazem personalnym z dnia 11 marca 2022 r. powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach mjr Przemysława Stęczniewskiego.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej