Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 18 marca 2020 r. od godziny 6.00, na terenie Zakładu Karnego w Herbach oraz Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach, na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:

- zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

- udzielanie osadzonym widzeń;

- odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego wykonawczego.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Zakład Karny w Herbach oraz Oddział Zewnętrzny w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach,  podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej