Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 14 stycznia 2022 r. od godz. 600, na terenie Zakładu Karnego w Herbach oraz Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach, po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego w Częstochowie do dnia 28 stycznia 2022 r.  ogranicza się udzielanie widzeń osadzonym:  

1) do jednego razu w miesiącu,

2) w widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby, tj. 1 osoba pełnoletnia i 1 dziecko,

3) wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

4) czas widzenie nie będzie mógł przekroczyć 60 minut;

5) osoby udające się na widzenie zobowiązane są stosować reżim sanitarny,

6) wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Dla Zakładu Karnego w Herbach:

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 34 32 87 369 w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

W trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego, w szczególności:

 

1. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę ochronna celem zakrycia ust i nosa.

2. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.

3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego w trakcie realizacji widzenia i podczas oczekiwania na jego realizację.

4. Uczestnicy widzenia zobowiązani są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych.

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej