Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:
  1. Począwszy od dnia 25 marca 2020 r. od godziny 600 na terenie Zakładu Karnego w Herbach oraz Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu, po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego przedłuża się na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymanie:

           - zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;
          - udzielania osadzonym widzeń;
          - odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

  1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt. 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
  2. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
  3. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Herbach podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej