Niniejszym informujemy, że Sekretariat Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach działał będzie do dnia 31 maja 2020 r., a następnie zostanie włączony w strukturę Sekretariatu Głównego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Herbach.

W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej obu jednostek od dnia 1 czerwca 2020 r. do Sekretariatu Głównego w Herbach: 42-284 Herby, ul. Krótka 28.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej