Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 6 lipca 2021 r. od godziny 600, na terenie Zakładu Karnego w Herbach oraz Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach, po uzyskaniu zgody Sądu Penitencjarnego w Częstochowie na okres do dnia 18 lipca 2021 r. ogranicza się udzielanie widzeń osadzonym:

  • do jednego razu w miesiącu,
  • z dwiema osobami dorosłymi lub osobą dorosłą z dzieckiem,
  • wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
  • czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć 60 minut,
  • osoby udające się na widzenie zobowiązane są stosować reżim sanitarny;

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 34 32 87 369 w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.
Widzenia udzielane są zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie interetowej w zakładce dla interesantów / widzenia.

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w pkt. 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Herbach podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.  
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej