Podwyższenie kwalifikacji zawodowych skazanych, jako element resocjalizacji.

W Zakładzie Karnym w Herbach wykorzystuje się różnorodne formy odziaływań na osoby pozbawione wolności w celu kształtowania społecznie pożądanych postaw, w szczególności potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Oczywistym jest, że możliwość podjęcia pracy pozwalającej zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoich bliskich jest jedną z gwarancji powtrzymania się od zdobywania środków finansowych w sposób niezgodny z prawem. Deficyt wykształcenia i umiejętności zawodowych wielu skazanych będący skutkiem min. braku aspiracji edukacyjnych czy chęci zdobycia zawodu nie ułatwia im rozpoczęcia właściwego funkcjonowania po opuszczeniu murów więzienia. Dlatego też tak ważnym elementem procesu resocjalizacji jest aktywizacja zawodowa osadzonych i pokazanie możliwości rozwoju osobistego poprzez doskonalenie swoich umiejętności lub zdobywanie nowych kwalifikacji. Ukończenie kursu zawodowego czy też zdobycie wykształcenia podnosi ich szansę na rynku pracy po zakończeniu kary, co jest elementem nie tylko korzystnym dla nich samych, ale przede wszystkim dla społeczeństwa, w którym będą żyć. Jutro zakończy się na terenie jednostki kolejny w tym roku kurs zawodowy. Dziesięciu skazanych zdobędzie tym razem umiejętności z zakresu technologa robót wykończeniowych. Podsumowując wieloaspektowość zagadnienia kształcenia i pracy oraz ich znaczenia w naszym życiu można przytoczyć słowa Honoré de Balzaca:


                                                                                  „Praw­dzi­we szczęście jest rzeczą wy­siłku, od­wa­gi i pracy”.

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej