Przedstawiciele amerykańskiej probacji i więziennictwa zawitali za mury Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach

Resocjalizacja i terapia        

 

            W Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach w dniu 24 maja 2022 r. odbyła się wizyta studyjna uczestników II Międzynarodowej Konferencji w Toruniu pn. „Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego – współpraca dla społeczności lokalnych” z USA. Gościom przedstawiono podstawowe zadania Służby Więziennej w Polsce oraz oddziaływania resocjalizacyjne i terapeutyczne realizowane w jednostkach penitencjarnych. Doświadczenia lublinieckich funkcjonariuszy w specjalistycznych oddziaływaniach terapeutycznych są tym bardziej znaczące, że właśnie tutaj znajduje się jedyny w Polsce oddział terapeutyczny dla skazanych kobiet uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Podkreślenia wymaga również, że terapie dla kobiet z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo prowadzone są tylko w dwóch jednostkach penitencjarnych, a zatem i w tej dziedzinie Oddział Zewnętrzny w Lubińcu jest wyjątkowy w skali naszego kraju. Olbrzymie wrażenie na gościach ze Stanów Zjednoczonych zrobiły założenia i sposoby terapii, których efektami są prace osadzonych kobiet. Te wyroby rękodzielnicze skazane mogą przekazać swoim najbliższym: dzieciom, rodzicom, współmałżonkom. Często właśnie podczas programów terapeutycznych i resocjalizacyjnych skazani odkrywają swoje umiejętności i talenty, a przede wszystkim po raz pierwszy świadomie, bez środków odurzających mają możliwość obdarowania, tych których obecności wcześniej nie zauważały. Szczególne emocje wywołały te z prac zaprezentowanych gościom, które tworzone były pod czujnym okiem i z inicjatywy lublinieckich funkcjonariuszy przez skazane dla dzieci: książki – „magiczne bajeczki”, kartki okolicznościowe, bibeloty.

Probacja

                Delegacja ze Stanów Zjednoczonych Ameryki składała się z osób o wieloletnim doświadczeniu zawodowym na różnych szczeblach w strukturach probacji i więziennictwa zajmując kierownicze stawiska, będących kuratorami sądowymi, wykładowcami.  A czym jest probacja? Cytując za Sanfordem Bates: „probacja może być uważana za inwestycję w ludzkość. Zachęca, zamiast przynosić rozgoryczenie. Buduje, a nie degraduje. Jest inwestycją w ochronę społeczeństwa”. To słowo pochodzące od łacińskiego słowa „probare” oznaczającego próbować, testować, można również odczytywać, jako resocjalizację z udziałem społeczeństwa. Międzynarodowa wymiana doświadczeń osób działających w różnych obszarach wymiaru sprawiedliwości w swoich krajach zawsze przynosi wymierne korzyści. Po tej bardzo krótkiej, aczkolwiek obfitującej w mnóstwo przekazanych sobie wzajemnie informacji, można stwierdzić, że posiadamy wiele instytucji, które realizują w podobny sposób działania opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne w ramach resocjalizacji w oparciu o społeczeństwo.  Oczywiście te elementy są w USA i w Polsce usytułowane w zupełnie odrębnie uregulowanym systemie prawno instytucjonalnym.

Ciąg dalszy nastąpi…

            Nasi goście z USA wraz z przedstawicielami Fundacji POLISH-AMERICAN DEVELOPMENT COUNCIL  zapowiedzieli się na kolejną wizytę. Napięty harmonogram spotkań w Polsce, niestety tym razem przerwał pasjonujące i bardzo pouczające rozmowy pozostawiając niedosyt. Zapraszamy na ich kontynuacje.

Opracowała: kpt. Izabela Kapkowska,
Zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska i kpt. Piotr Ciwiński

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej