W Zakładzie Karnym w Herbach i Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu przygotowaliśmy dary dla dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z Lublińca.

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." – Jan Paweł II

Tradycją wpisaną już od kilku lat w grudniowy przedświąteczny czas w Zakładzie Karnym w Herbach i Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu jest przygotowywanie darów dla dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z Lublińca. Każdy z wychowanków otrzymał paczkę specjalnie dla niego przygotowaną imienną paczkę. Najlepsze prezenty to takie, w które pakujemy pozytywne emocje - w darach od funkcjonariuszy, przekazanych dzieciom przez kpt. Adama Maćkowskiego Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach. Funkcjonariusze też dostali dary – najpiękniejsze na świecie … uśmiechy dzieci. Ale nie tylko. Otrzymali podziękowania „za okazane serce i wsparcie dla wychowanków”.

Wiele lat temu z inicjatywy dwóch Rzeczników Prasowych – Zakładu Karnego w Herbach i Zakładu Karnego w Lublińcu (obecnie OZ w Lublińcu ZK Herby) powstał pomysł przygotowania prezentów dla dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Lublińcu. Ważne było, aby każde z dzieci, które przebywają w placówce dostało indywidualną paczkę, aby wiedziały, że są wyjątkowe i ważne. Poprosiliśmy wówczas o listę z imionami wychowanków i po ustaleniu, co jest im najbardziej potrzebne przystąpiliśmy do przygotowywania podarunków. Radość, którą widzieliśmy w oczach dzieci odpakowujących prezenty była dla nas bezcenna i po tej pierwszej wizycie wiedzieliśmy, że będziemy tu wracać. Na przestrzeni tych kilku lat obserwowaliśmy, jak te dzieci dorastają, niestety widzieliśmy też nowe twarzyczki, co zawsze poruszało nasze serca. Po roku przerwy tradycję odnowił psycholog działu terapeutycznego w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu. Tradycyjnie, w tym roku również zaczęliśmy od ustalenia potrzeb wychowanków i znowu funkcjonariusze nie zawiedli.

Okazana w ten sposób hojność i szczodrość jest dla nas dowodem empatii. Dzięki ludziom dobrego serca takim jak Państwo, dzieci z placówek mogą liczyć na pomoc w niełatwych codziennych zmaganiach powiedziała Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu.

opracował: Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej