W lutym br. w Herbach i Lublińcu odbyły się akcje zachęcające do oddania krwi i rejestracji jako potencjalny dawca szpiku kostnego.

W lutym funkcjonariusze służb mundurowych zorganizowali dwie akcje oddawania krwi i rejestracji potencjalnych Dawców. Impulsem do tych działań stała się informacja o chorobie naszego kolegi mjr Dariusza Lisa na co dzień pełniącego służbę w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach. Chcieliśmy zwiększyć jego szanse na znalezienie bliźniaka genetycznego. Szanse na to, aby dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku został członek rodziny wynosiły 25%, dlatego bardzo ucieszyła nas wiadomość, że bliźniakiem genetycznym jest jego brat. To właśnie dzięki Darkowi, organizując akcje na terenie centrum przesiadkowego w Herbach, parkingu przed centrum handlowym w Lublińcu oraz w Zakładzie Karnym w Herbach oraz w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu zarejestrowaliśmy ok. 220 potencjalnych Dawców. Każdy kto zarejestrował się w bazie danych zwiększył szansę na uratowanie życia drugiego człowieka i tym samym może stać się bohaterem. Wystarczyło pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzków i wpisać swoje dane kontaktowe. Cała procedura to mniej niż 5 minut, które może zamienić się w całe życie dla osoby potrzebującej przeszczepu. Pamiętajmy, że poszukiwanie zgodnego Dawcy komórek macierzystych jest bardzo trudne, jak podaje fundacja DKMS: co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi lub inną chorobą układu krwiotwórczego. Dla wielu z nich jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku od zgodnego dawcy. W tej chwili, aż co piąty polski pacjent nie znajduje swojego „bliźniaka genetycznego i nie ma szans na przeszczepienie. Im większa baza Dawców, tym większa szansa, że wśród zarejestrowanych osób znajdzie się zgodny dawca.

Akcja oddawania krwi, która potrzebna jest w wielu przypadkach, również podczas walki z białaczką przyniosła przeszło 30 litrów tego życiodajnego płynu. Funkcjonariusze służb mundurowych regularnie uczestniczą w akcjach krwiodawstwa. Wielu z nich może poszczycić się odznaczeniami dla zasłużonych dawców krwi.

„Mundurowi dla Darka” powstało dzięki zaangażowaniu wielu służb mundurowych i instytucji, firm, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych, wśród których znalazły się między innymi: Policja, Straż Pożarna, Służba Więzienna,  Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Lasy Państwowe, Wojska Specjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, fundacja DKMS. Dziękujemy wszystkim za bardzo pozytywny odzew naszej wspólnej akcji. Każdy, do kogo zwróciliśmy się o wsparcie bez zawahania wyrażał chęć pomocy i angażował się w przebieg akcji. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji akcji, zwłaszcza osobom szczególnie zaangażowanym w akcje, których nie wymieniliśmy tu z imienia i nazwiska.

Opracowanie: mjr Piotr Ciwiński,
zdjecia: z zasobów jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej