Dzień 20 września 2023 r. już na zawsze zapisze się w kartach historii trzech jednostek okręgu katowickiego: Zakładu Karnego w Herbach, Aresztu Śledczego w Częstochowie i Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Uroczystości

Dzisiaj o godz. 9.00 rozpoczęła się w Bastionie św. Barbary na Jasnej Górze uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Herbach, Aresztowi Śledczemu w Częstochowie i Aresztowi Śledczemu w Bytomiu, których poświęcenia dokonał Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Wiceminister Sprawiedliwości nadzorujący Służbę Więzienną - Michał Woś przekazał sztandar ppłk. Przemysławowi Stęczniewskiemu - Dyrektorowi Zakładu Karnego w Herbach oraz dyrektorom częstochowskiej i bytomskiej jednostki. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in.: Wiceminister Sprawiedliwości – Pan Michał Woś, Wicewojewoda Śląski – Pan Robert Magdziarz, Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. insp. Jacek Kitliński, Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej: gen. Andrzej Leńczuk, gen. Krzysztof Stefanowski, płk Piotr Sękowski, szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej – płk Zbyszko Nowak, Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego – gen. Paweł Nasiłowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach – płk Maciej Konior, kadra kierownicza jednostek Służby Więziennej oraz resortowych związków zawodowych, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, świata nauki, kultury, gospodarki i duchowieństwa.

Fundatorem sztandaru dla Zakładu Karnego w Herbach jest PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich.

Po zakończeniu uroczystości odbyła się na Jasnej Górze Ogólnopolska Pielgrzymka Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Podniosła chwila

Wiceminister Sprawiedliwości Pan Michał Woś zwrócił się do zgromadzonych na uroczystości: „(…) życzę każdemu z Państwa, a zwłaszcza funkcjonariuszom, którzy służą w tych trzech jednostkach, aby zawsze pamiętać o tych wielkich słowach, o tej wielkiej dewizie: Służba Więzienna – służbie Rzeczypospolitej, ale co istotne z odwołaniem do wartości, czyli BÓG, HONOR, OJCZYZNA (…)”.

Gen. Insp. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej podkreślił ważność tego wydarzenia: „(…) Nadanie sztandaru to dowód uznania dla służby i pracy wszystkich, którzy dni i noce spędzają w murach aresztów śledczych i zakładów karnych chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i w ten sposób dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo (…) Zwracam się do wszystkich, którzy przybyliście na Jasną Górę z Częstochowy, Bytomia i Herbów. Chorągwie, których od dziś będziecie strzec, symbolizują przynależność do formacji i wierność jej ideałom. Są wśród nich honor i szacunek do każdego człowieka (…)”.

Herbska jednostka

Zakład Karny w Herbach to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą tą jednostkę i z dumą noszą mundur funkcjonariusza Służby Więziennej. To nie tylko Ci, co pozostają w czynnej służbie, ale to także nasi emeryci. Funkcjonariusze z pełnym zaangażowaniem realizują programy resocjalizacyjne dla osadzonych starając się, aby po opuszczeniu murów więzienia nie wracali na drogę przestępstwa. To właśnie oni codziennie dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa. Od grudnia 2018 r. podejmujemy te działania wspólnie z funkcjonariuszami Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu.

Opracowanie: mjr Izabela Kapkowska,
zdjęcia: por. Marcin Chrzan, por. Daniel Bazylewicz

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej