Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach przeprowadzili zajęcia dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie.

Profilaktyka wśród młodzieży

 

Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi). Ta paremia prawnicza wyraża jedną z podstawowych zasad prawa i wywodzi się z prawa rzymskiego. Oznacza, że fakt, że nie jesteśmy świadomi ciążących na nas, na mocy obowiązujących przepisów, obowiązków, zakazów czy nakazów nie zwolni nas z odpowiedzialności. Ogólnopolski Program Edukacyjny Służby Więziennej pn. „W SŁUŻBIE PRAWU” jest opracowany z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych i dopasowany w dwóch modułach do poszczególnych wiekowych kategorii uczestników. Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach tego programu jest przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy z zakresu prawa, szczególnie karnego oraz uświadomienie konsekwencji jakie grożą tym, którzy nie przestrzegają norm prawnych. Działania te mają charakter prewencji przestępstw wśród młodzieży.

 

Warto rozmawiać

 

Edukacja jest istotną formą zapobiegania przestępczości i demoralizacji wśród młodzieży. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach w dniu 26 października br. w ramach Programu „W SŁUŻBIE PRAWU” przeprowadzili zajęcia z uczniami klas od 6 do 8 w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie. Poruszana tematyka wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród młodzieży, co przejawiało się w ilości pytań, jakie padały z sali.

 

Służba Więzienna

 

W ramach zajęć, młodzież zapoznano również z zadaniami realizowanymi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, procesem rekrutacyjnym i możliwościami rozwoju zawodowego, dla tych, którzy chcieliby służyć społeczeństwu w szeregach tej formacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Ogólnopolskiego Programu Służby Więziennej dla młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU" dostępne są pod linkiem:
https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy

 

Opracowanie i zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej