Zakład Karny w Herbach wraz z przedstawicielami Lasów Państwowych – Nadleśniczymi z Herbów, Koszęcina i Lublińca kontynuują współpracę. W ramach tej współpracy więziennicy przekazali do okolicznych nadleśnictw budki lęgowe dla ptaków, wykonane przez skazanych w ramach programu resocjalizacyjnego.

Wielowymiarowa resocjalizacja

Podstawowym celem współpracy z Lasami Państwowymi było wprowadzenie takich rozwiązań, które najbardziej efektywnie i skutecznie pozwoliłyby realizować w herbskiej jednostce najważniejszy cel - resocjalizację osadzonych i przygotowanie ich do nabycia umiejętności i wartości, które sprawią, że po opuszczeniu murów więzienia będą funkcjonować wśród społeczeństwa respektując normy i przepisy prawa.

Praca i edukacja

Skazani z tutejszej jednostki wykonują budki lęgowe dla ptaków, które następnie są przez okoliczne nadleśnictwa umieszczane w lasach. Praca jest jedną z najważniejszych form oddziaływania na skazanych w celu wzbudzenia w nich woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.
W Program „Praca dla więźniów” wpisuje się nie tylko wykonywanie przez skazanych budek tak potrzebnych dla lasów, ale również zatrudnianie skazanych do prac na rzecz nadleśnictw.
Kolejną formą tej współpracy są spotkania edukacyjne przedstawicieli Lasów Państwowych na terenie Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu. W trakcie takich spotkań osoby pozbawione wolności uświadamiają sobie, jak ważne jest dbanie o przyrodę, czym jest ekologia i jaką rolę pełnią lasy dla środowiska i społeczeństwa. Ponadczasowe pozostają słowa  „Natura nie robi nic bezużytecznego.”. Dlatego tak istotne jest, aby pokazać osadzonym korzystny wpływ lasu na kształtowanie klimatu i przyczynić się do wyrobienia w nich właściwych nawyków.

 

50 budek dla lasów

Budki lęgowe ułatwiają życie ptakom, które budują gniazda, w coraz rzadziej spotykanych dziuplach, a do lasów mogą wnieść nie tylko bioróżnorodność, ale także pozwolą na obserwację ptasiego życia. Ptaki są niezwykle pożyteczne i pomagają w walce ze szkodnikami. W dniu 8 grudnia br. 50 kolejnych budek lęgowych dla sikorek przekazał Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach Nadleśniczym z Herbów, Koszęcina i Lublińca. O tym jak bardzo są potrzebne, nikogo nie trzeba przekonywać, dlatego to nie koniec działań w tym zakresie. 


opracowanie i zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej