Oddziaływania penitencjarne mają różnorodną formą, a funkcjonariusza Zakładu Karnego w Herbach starają się, aby docierać do każdego osadzonego indywidualnie.

We wtorek - 16 maja br. na terenie Zakładu Karnego w Herbach zorganizowano dla osadzonych koncert z przesłaniem. Jakim? O tym najpełniej mówi nazwa fundacji, której przedstawiciele przygotowali występ dla skazanych: SNAP -Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej