Audycje radiowęzłowe, konkursy, zajęcia mające pomóc odbudować lub podtrzymać więzi z najbliższymi – to tylko niektóre propozycje służące readaptacji społecznej skazanych. Przy zachowaniu wszelkich środków zgodnych z aktualnymi wymogami epidemiologicznymi i sanitarnymi Służba Więzienna nieustannie prowadzi oddziaływania penitencjarne skierowane do osób pozbawionych wolności.

Trudne, ale możliwe

Resocjalizacja w dobie epidemii wymaga od funkcjonariuszy Służby Więziennej wzmożonego wysiłku i zachowania uwzględniającego wymogi epidemiologiczne i sanitarne. Działania skierowane do uzyskania celu, jakim jest wzbudzenie w osadzonych społecznie pożądanych postaw, są nieustannie realizowane. Wszystko po to, aby po opuszczeniu murów więzienia osadzeni nie powracali na drogę przestępstwa i potrafili funkcjonować przestrzegając obowiązujących norm prawnych i społecznych.

Budować „Więzi” z bliskimi

 

W celu jak najefektywniejszej pracy z osobami pozbawionymi wolności stosowane są różnorodne oddziaływania penitencjarne. Jednym z istotnych elementów resocjalizacji jest integracja osadzonego z jego bliskimi i temu służy m.in. realizowany w Zakładzie Karnym w Herbach Program „Więzi”. Wychowawcy Zakładu Karnego w Herbach prowadzący zajęcia ze skazanymi m.in. ćwiczą umiejętności społeczne w grupie, wskazują sposoby radzenia sobie w relacjach rodzinnych na różnych płaszczyznach (prawnych, finansowych, emocjonalnych), dostarczają wiedzy o instytucjach świadczących pomoc, zwracają uwagę na wartość więzi rodzinnych, motywują do odpowiedzialności za siebie i swoją rodzinę, przedstawiają rolę rodziny w życiu społecznym człowieka. Podczas ostatnich zajęć funkcjonariusze zachęcili uczestników zajęć do stworzenia bajek dla swoich dzieci lub wierszy dla bliskich, które zostaną im przekazane.

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco) – Światowy Dzień Książki za murami herbskiego więzienia

Miłośników czytania o prawdziwości tego stwierdzenia nie trzeba pewnie przekonywać. Książka stanowi nie tylko źródło informacji o otaczającym nas świecie, ale również bawi, przywraca pogodę ducha oraz wychowuje. Czytając przenosimy się w świat bohaterów literackich razem z nimi przeżywając radości i problemy. Któż z nas nie wybrał sobie wśród postaci książkowych swojego pozytywnego bohatera, którego pragnął naśladować? I tutaj wracamy do roli resocjalizacji w życiu tych, którzy często dopiero za więziennymi murami mieli okazję zetknąć się z dziełami literackimi. To właśnie wychowawcy jednostek penitencjarnych zachęcają i podpowiadają, jakie pozycje książkowe warto przeczytać, uwzględniając indywidualne cechy i potrzeby każdego z osadzonych. Biblioteka Zakładu Karnego w Herbach ma do zaoferowania czytelnikom ponad 6 890 woluminów. Warto zauważyć, że jest ona również miejscem pracy osadzonych, bowiem to właśnie oni obsługują wypożyczających, jak również dokonują drobnych napraw księgozbioru. Celem zwiększenia zainteresowania czytelnictwem skazanych w piątek 24 kwietnia br. w jednostce przeprowadzono za pośrednictwem radiowęzła konkurs pt. „13 powodów dla których warto czytać”.  

 

opracowanie: kpt. Izabela Kapkowska
zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska i mjr Piotr Zasempa

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej