W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #resortsprawiedliwościpomaga przekazaliśmy łącznie blisko 5300 maseczek dla policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dzisiaj przekazaliśmy 2819 maseczek dla policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jest to kolejna partia maseczek ochronnych uszytych przez kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach. W sumie do Policji trafiło 5260 maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Tym samym zrealizowaliśmy ustalenia zawarte w umowie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, a Zakładem Karnym w Herbach.

Praca skazanych - w tym praca przy szyciu maseczek jest jedną z form oddziaływania na skazanych przy realizacji celu wykonywania kary pozbawienia wolności, którym jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

opracowanie i zdjęcia:  Piotr Ciwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej