W Zakładzie Karnym w Herbach zaprezentowano osadzonym wystawę pt. „ Rok 1920 na Górnym Śląsku ”.

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości…” – Józef Piłsudski

W ramach realizowanego od kilku lat, we współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, projektu edukacyjnego „Dziedzictwo pokoleń” zaprezentowano skazanym wystawę pt.  „ Rok 1920 na Górnym Śląsku ”.  Ekspozycja przedstawia najważniejsze wydarzenia roku 1920 na Górnym Śląsku, od ratyfikacji traktatu wersalskiego, aż po ogłoszenie przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową regulaminu głosownia. Na dziewięciu planszach zaprezentowano ww. część historii poprzez unikalne, często dotąd niepublikowane, zdjęcia oraz dokumenty.

Historia w Resocjalizacji

W oddziaływaniach na skazanych, zgodnie z dyspozycją art. 67 kodeksu karnego wykonawczego, wykorzystuje się wiele różnorodnych form i metod. „Historia magistra vitae est” - Historia jest nauczycielką życia. Wszyscy znamy to powiedzenie i zgadzamy się z tym, że trzeba uczyć się historii, znać ją i wyciągać z niej wnioski. Dlatego, również w oddziaływaniach penitencjarnych tak istotne jest organizowanie różnych wydarzeń historycznych. Historia dostarcza nam rzetelnej wiedzy o ojczyźnie które ukształtowały naszą rzeczywistość. Ale to nie wszystko. Przecież w ogólnej definicji historii mieści się również historia kultury, która odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego narodu.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej