Edukacja - istotną formą zapobiegania przestępczości i demoralizacji wśród młodzieży.

Profilaktyka wśród młodzieży

Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi) ta paremia prawnicza wyraża jedną z podstawowych zasad prawa i wywodzi się z prawa rzymskiego. Oznacza, że fakt, że nie jesteśmy świadomi ciążących na nas, na mocy obowiązujących przepisów, obowiązków, zakazów czy nakazów nie zwolni nas z odpowiedzialności. Ogólnopolski Program Edukacyjny Służby Więziennej pn. „W Służbie Prawu” jest opracowany z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych i dopasowany w dwóch modułach do poszczególnych wiekowych kategorii uczestników. Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach tego programu jest przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy z zakresu prawa, szczególnie karnego oraz uświadomienie konsekwencji jakie grożą tym, którzy nie przestrzegają norm prawnych. Działania te mają charakter prewencji przestępstw wśród młodzieży.

Edukujemy

Kolejne szkoły zgłaszają się do udziału w Ogólnopolskim Programie Służby Więziennej „W Służbie Prawu”. W dniu 15 i 17 maja br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach byli obecni w Szkole Podstawowej w Herbach i w Szkole Podstawowej w Lisowie. Uczniowie zadawali wiele pytań związanych zarówno z tematem spotkania, jak również zadaniami naszej formacji i wykazywali duże zainteresowanie przedstawianą problematyką.

Służba Więzienna

W ramach zajęć młodzież zapoznawana jest również z zadaniami realizowanymi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, procesem rekrutacyjnym i możliwościami rozwoju zawodowego, dla tych, którzy chcieliby służyć społeczeństwu w szeregach tej formacji.

Opracowanie i zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej