Służba Ojczyźnie to duma, zaszczyt, wyzwanie i powinność.

Służba Więzienne – zadania i możliwości

 

Zakład Karny w Herbach gościł wczoraj uczniów trzech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Koziegłowach. Ppor. Agata Leśnikowska na co dzień pełniąca służbę w dziale penitencjarnym na stanowisku starszego psychologa, przybliżyła uczestnikom spotkania metody i środki oddziaływania indywidualnego oraz programy readaptacji społecznej dla osób pozbawionych wolności. W niezwykle interesujący i przystępny sposób przekazała również informacje dotyczące charakterystyki, struktury oraz zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Herbach. Wiedza teoretyczna była wzbogacona również poprzez zajęcia w terenie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z warunkami, jakie zapewniane są osadzonym w tutejszej jednostce. Spacerniak wyposażony w przyrządy do ćwiczeń, sala dydaktyczna, świetlice, biblioteka, kaplica to tylko niektóre z miejsc na terenie jednostki, gdzie byli obecni. Podkreślono, że pełne zaangażowanie w pracę z osadzonymi, zapewnienie im różnorodnych możliwości samorealizacji, pokazanie konstruktywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu i wykorzystanie wszelkich możliwych form resocjalizacji pozwoli wypełnić podstawowy cel, jaki postawiono przed Służbą Więzienną. Tym celem jest to żeby po opuszczeniu murów więzienia osadzeni nie wracali tu i na wolności potrafili odnaleźć w społeczeństwie swoje miejsce, a role i zadania jakie postawi przed nimi życie wypełniali zgodnie z porządkiem prawnym i obowiązującymi normami.

 

Z myślą o przyszłej kadrze

Mł. chor. Marcin Stroka instruktor ds. kadr, szkolenia i socjalnych zaprezentował młodzieży wszystkie kwestie związane z zasadami rekrutacji i możliwości rozwoju, jakie zapewnia Służba Więzienna. Wyczerpująco nakreślił zadania poszczególnych pionów służby. W trakcie wizyty przedstawiono również ofertę kształcenia w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości, po ukończeniu przez uczniów szkoły średniej.

Edukacja i profilaktyka

Wizyta studyjna miała nie tylko wymiar stricte edukacyjny, ale wiązała się również z obszarem wychowawczym i prewencyjnym. Uczestnicy zajęć to ludzie młodzi, stąd też ważne było przesłanie z jakim funkcjonariusze starali się do nich dotrzeć, a mianowicie, żeby tak kierować swoim życiem, aby złe wybory nie doprowadziły do pobytu w izolacji więziennej.

opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej