To już kolejny rok, kiedy funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach w przedświąteczny czas obdarowują dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lublińcu

Dar serca

Nie trzeba ich namawiać, nie trzeba tłumaczyć, jak potrzebują nas te dzieci, które nie mają możliwości być z własnymi rodzinami. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu mają wielkie serca i dzielą się chętnie z innymi. Dzięki nim kolejny już rok udało się zgromadzić środki finansowe na zakup ogromnej ilości prezentów.

Każde dziecko jest wyjątkowe

Każde z 34 dzieci z placówki w Lublińcu otrzymało indywidualną paczkę opisaną imionami każdego z nich przez funkcjonariuszy.  Zakupione dary różniły się w zależności od tego, czy były przeznaczone dla chłopców czy dziewcząt. Oprócz rzeczy spełniających potrzeby dzieci, wśród prezentów znalazły się takie, które wywołały radość i szeroki uśmiech. Nie zbrakło oczywiście słodyczy, gier edukacyjnych i różnorodnych niespodzianek.

„Podziękowania za Wielkie Serce”

„Dziękujemy za hojność i szczodrość, to dzięki takim ludziom dobrego serca ja Państwo, dzieci z naszej placówki mogą liczyć na pomoc…” – tymi słowami obdarowała nas dyrektorka placówki w Lublińcu.  Najcenniejsze jednak były uśmiechy i pełne radości oczy wychowanków odbierających prezenty.

Opracowanie: kpt. Izabela Kapkowska,
zdjęcia kpt. Piotr Ciwiński i kpt. Izabela Kapkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej