Wzorem lat ubiegłych, Zakład Karny w Herbach realizuje cykliczne spotkania z młodzieżą lokalnych szkół o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

Edukacja i profilaktyka

W październiku i listopadzie br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach prowadzili zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Spotkania z młodzieżą odbywały się zarówno online jak również w trybie wizyty studyjnej z zachowaniem wszystkich procedur pozwalających zachować bezpieczeństwo epidemiologiczne. Ponad 90 uczniów skorzystało z tej formy zajęć.

Głównym celem spotkań z młodzieżą było zachęcenie do zachowań zgodnych z prawem, a tym samym ograniczenie przestępczości wśród nieletnich. Zajęcia składały się z pokazu filmu „Więzienie – stracony czas” oraz prelekcji funkcjonariuszy. Celem tych spotkań było z jednej strony wskazanie młodym ludziom konsekwencji pewnych wyborów życiowych, które prowadzą do łamania prawa i odpowiedzialności karnej, jak również przybliżenie zasad odbywania kary pozbawienia wolności.

Edukacja i profilaktyka w obszarze zapobiegania przestępczości wśród osób nieletnich jest bardzo ważna i potrzebna, na co mogą wskazywać dane statystyczne dotyczące czynów zabronionych popełnianych przez młodych ludzi. W 2020 r.  8 287 podejrzanych sprawców czynów zabronionych – to nieletni, a udowodniono im popełnienie 18 951 przestępstw.

Istonym elementem tych zajęć było również propogowanie wśród młodzieży wartości patriotycznych. Funkcjonariusze starali się przekazać uczniom, jak istotne jest poszanowanie dla historii i dziedzictwa kulturowego Polski, symboli narodowych, oraz praworządne postępowanie obywateli naszego kraju.

Jak zostać funkcjonariuszem

Jednym z elementów spotkań z młodzieżą było przybliżenie zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wymagań i możliwości związanych z przyjęciem w szeregi tej formacji. Ten aspekt wizyty również był okazją do przestrzegania młodych ludzi przed popełnianiem czynów niezgodnych z prawem oraz normami społecznymi, gdyż kandydaci na funkcjonariuszy nie mogą być np. skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa i muszą dawać przykład właściwego postepowania innym. W trakcie tej części zajęć przedstawiono uczniom kierunki edukacji i zasady naboru do Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości, jak również możliwości,  jakie w karierze zawodowej ma absolwent uczelni.

opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej