W dniu 14 listopada br. na terenie Zakładu Karnego w Herbach odbyły się niecodzienne zajęcia dla studentów.

Tak jest w praktyce

Funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień realizują zadania związane z resocjalizacją osadzonych i zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie jednostek penitencjarnych oraz społeczeństwu poprzez izolację sprawców przestępstw. Ale to nie wszystko. Podejmują także wiele działań skierowanych
do młodzieży. Tym razem, wizytę studyjną w herbskiej jednostce odbyli studenci II stopnia Pedagogiki Opiekuńczej z Resocjalizacją Uniwersytetu im. J. Długosza w Częstochowie. W trakcie kilkugodzinnych zajęć na terenie Zakładu Karnego w Herbach, funkcjonariusze przeprowadzili prelekcję dotyczącą prowadzonych oddziaływań penitencjarnych wobec osadzonych oraz wielu innych kwestii związanych ze służbą w poszczególnych komórkach merytorycznych. Studentom pokazano również jednostkę penitencjarną.

Chcę do SW

Oprócz części edukacyjnej, zajęcia wzbogacono o aspekty związane z procesem rekrutacji do Służby Więziennej i wymogami, jakie powinien spełniać kandydat do służby w tej formacji. Szczegółowo zapoznano studentów z możliwościami, jakie oferuje Służba Więzienna funkcjonariuszom oraz zadaniami realizowanymi na różnych stanowiskach.

opracowanie i zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej