29 czerwca, to dla wszystkich więzienników szczególny dzień. Dzisiaj przypada święto naszego patrona - św.Pawła.

Od dnia 21 czerwca 2018 r. Służba Więzienna ma swojego patrona. Jest nim św. Paweł zwany Apostołem Narodów. Dzisiaj więziennicy dziękują za duchowe wsparcie w codziennej służbie, prosząc jednocześie o dalszą pomoc. Omnibus omnia factus sum ( "stałem się wszystkim dla wszystkich") te słowa św. Pawła to motto, które przyświeca więziennikom.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej