W Zakładzie Karnym w Herbach i Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu pełni służbę 238 funkcjonariuszy i 15 pracowników cywilnych. 8 lutego funkcjonariusze Służby Więziennej obchodzili swoje święto.

Historia

Tegoroczne obchody święta Służby Więziennej przypadają w 102 rocznicę powołania więziennictwa. 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych - pierwszy akt prawny regulujący organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Awanse i odznaczenia

Święto Służby Więziennej to okazja do wręczenia awansów i wyróżnień tych funkcjonariuszy i pracowników, którzy wyróżniają się szczególną postawą. W tym roku awanse na wyższe stopnie służbowe w okręgu katowickim otrzymało 189 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów, 21 oficerów i 20 chorążych. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom i pracownikom 41 odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz 3 odznaki osobom wspierającym działania Służby Więziennej na Śląsku.
Wśród awansowanych znalazło się również 23 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu. Odznaką „za zasługi w pracy penitencjarnej" wyróżniono 4 funkcjonariuszy.

Wymagająca służba

Praca w więziennictwie to praca z groźnymi przestępcami, więźniami niebezpiecznymi, działającymi impulsywnie i gwałtownie, ale też z osobami uzależnionymi, skazanymi z deficytami intelektualnymi, z zaburzeniami osobowości i nastroju. Wymaga to nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale również odporności psychicznej. Stąd też funkcjonariusze stale się szkolą, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

Służba Więzienna na Śląsku

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie i jest największym okręgiem w Polsce. Może w nim odbywać karę prawie 7,7 tys. więźniów. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach podlega 13 jednostek – 7 aresztów śledczych i 6 zakładów karnych z oddziałami zewnętrznymi w Wąsoszu Górnym, Ciągowicach, Lublińcu i Bielsku – Białej. W jednostkach okręgu katowickiego mamy oddział dla tzw. „skazanych niebezpiecznych”, szpital dla skazanych z odziałem chorób wewnętrznych (aktualnie przekształcony w izolatorium) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - szkołę realizującą naukę w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoły podstawowej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Resocjalizacja i ochrona

Specjaliści ze Służby Więziennej prowadzą również terapię uzależnień od alkoholu i narkotyków, pracują z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Narzędziem resocjalizacji jest przede wszystkim praca, w województwie śląskim ponad połowa skazanych jest zatrudniona. Resocjalizacji służą także nauczanie, środki terapeutyczne, zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, a także kontakty skazanych z rodziną i światem zewnętrznym. Szczególną rolę w readaptacji społecznej skazanych stanowią programy resocjalizacji oraz współpraca ze środowiskiem zewnętrznym.
W służbie więziennej poza funkcjonariuszami działów ochrony, wychowawcami i psychologami, służą również kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi. Każdego dnia pracują na rzecz bezpieczeństwa publicznego, realizując zadania od spraw socjalno – bytowych po zatrudnienie więźniów, nauczanie i terapię.

Tekst i zdjęcia: Służba Więzienna

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej