29 czerwca br. to wyjątkowy dzień dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

Po raz pierwszy

Na mocy zmienionych w 2022 r. lipcową nowelizacją przepisów ustawy o Służbie Więziennej, dzień 29 czerwca ustanowiony został Dniem Służby Więziennej. Dlatego w tym roku po raz pierwszy świętujemy właśnie dzisiaj. Ta data jest również istotna z innego nie mniej ważnego powodu. W tym dniu już od wieków odprawiane są uroczystości ku czci Św. Pawła zwanego Apostołem Narodów. Święty Paweł jest patronem misjonarzy, teologów, przewodników, rycerzy, a od 21 czerwca 2018 r. –. także polskiej Służby Więziennej. „Omnibus omnia factus sum – „Stałem się wszystkim dla wszystkich” – to słowa Św. Pawła, które są mottem, tych, którzy służą, wspierają i pomagają, tak jak funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej.

Ponad 104 letnia historia

8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski Naczelnik Państwa Polskiego wydał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Ten akt normatywny stanowił podstawę prawną organizacji polskich więzień. Jednak prace nad tworzeniem polskiego więziennictwa rozpoczęły się znacznie wcześniej, już w roku 1918. Władze odrodzonej Polski, po przejściu więzień pod ich administrowanie miały przed sobą trudne zadanie. Jan Zakrzewski wieloletni Dyrektor Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, tak opisywał ten okres w 1928 r.: „Zaczęła się odtąd mozolna i lata trwająca praca nad organizacją praktyczną. Praca tym cięższa, że nie byliśmy ani fachowcami, ani nie dysponowaliśmy fachowym personelem. Lecz każdy dokładał tyle dobrej woli, tyle gorliwości, studiowaliśmy tak dokładnie historię i doświadczenie zagranicy, że już w 2 lata potem mogliśmy stwierdzić, ze więzienia nasze, mimo ciężkiego położenia kraju i trudności finansowych, stoją na wyżynie wymagań państw kulturalnych...”. (Księga Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego 1918 – 1928).

Za trud służby

Dzień Służby Więziennej to również czas docenienia funkcjonariuszy i pracowników, którzy wyróżniają się szczególną postawą i zaangażowaniem w realizację zadań. 29 czerwca br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w trakcie Centralnych Obchodów tego święta, ale także w jednostkach macierzystych wręczone zostaną awanse i odznaczenia. W tym znamienitym gronie nie zabrakło funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu. Ponad pięćdziesięciu członkom załogi tych jednostek zostaną nadane wyższe stopnie służbowe, z czego czterem na pierwszy stopień oficerski. Kilku funkcjonariuszy otrzyma również brązową odznakę „Za zasługi dla Więziennictwa”.

Warto służyć społeczeństwu

To święto, to również okazja do refleksji i pogłębienia wiedzy o pracy, jaką wykonują funkcjonariusze jednej z najważniejszych służb mundurowych w kraju. Wszystkie zadania, jakie na co dzień realizują za więziennymi murami są związane z troską o dobro i bezpieczeństwo Państwa i wszystkich jego mieszkańców. To oni 24 godziny na dobę każdego dnia w roku podejmują trud pracy z osobami, które musiały zostać odizolowane od społeczeństwa, wdrażając wielopłaszczyznowe działania celem zachęcenia ich do współpracy we wzbudzeniu społecznie pożądanych postaw. A wszystko po to, aby po opuszczeniu murów więzienia nigdy więcej nie wrócili na przestępczą ścieżkę i znaleźli swój sposób na życie zgodne z literą prawa. Często dopiero za murami więzień, dzięki wysiłkowi funkcjonariuszy i pracowników odnajdują siebie w tworzeniu rękodzieła, chcą zdobyć zawód lub poszerzyć swoje kwalifikacje, tak aby móc znaleźć zatrudnienie czy pogłębiają bądź nawiązują kontakt z bliskimi. Tych wysiłków wkładanych każdego dnia przez więzienników, aby osiągnąć wyznaczone w resocjalizacji cele nie widać zza murów i niewiele osób wie jaka to wymagająca misja – bo służba w jednostkach penitencjarnych właśnie tak powinna być nazywana. Służba Ojczyźnie i społeczeństwu - to radość, duma i satysfakcja. Funkcjonariusze i pracownicy angażują się również poza jednostkami, w których na co dzień pełnią służbę w olbrzymią ilość działań na rzecz społeczeństwa. W Zakładzie Karnym w Herbach i w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu większość więzienników jest honorowymi dawcami krwi, strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych inicjatorami akcji charytatywnych czy wreszcie organizatorami zajęć dla dzieci i młodzieży. Jeżeli lubisz wyzwania, cenisz sobie pewność i stabilność zatrudnienia i stałe wynagrodzenie oraz rozwój zawodowy, to wstąp w szeregi Służby Więziennej – warto.  

 

 Opracowanie i zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska  

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej