Kreatywność w doborze oddziaływań resocjalizacyjnych herbskich funkcjonariuszy, zwiększa szansę na przystosowanie osadzonych do życia w społeczeństwie.

Twórcza resocjalizacja

 Funkcjonariusze Służby Więziennej w bardzo zindywidualizowanym procesie resocjalizacyjnym starają się pokazać skazanym korzyści, jakie wynikają z obcowania z przestrzenią muzealną, teatralną oraz zachęcać do tworzenia dzieł artystycznych.
W Zakładzie Karnym w Herbach wdrożono zajęcia w formie wirtualnego zwiedzania ośrodków kultury i sztuki takich jak np. muzea.  Metody oddziaływań resocjalizacyjnych oparte na kulturze i sztuce nie tylko pozwalają na zmianę nieprawidłowo ukształtowanych postaw osadzonych, zachowania antyspołecznego na prospołeczne, ale również  na wykreowanie nowych parametrów tożsamości więźniów. Istotą jest również nabycie przez osadzonych nowych umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.

Po co to robimy?

Wszystko po to, aby społeczeństwo mogło czuć się bezpieczne. To tylko wąski wycinek pracy Służby Więziennej, jednak obrazuje jak różnorodne formy wykorzystywane są w dotarciu do poszczególnych osób pozbawionych wolności, aby osiągnąć ten najważniejszy cel – wzbudzenie woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw.

Duchowe lekarstwo

W XIX wieku rosyjski lekarz A. Mudrow napisał: "... Znając wzajemne oddziaływanie duszy i ciała, trzeba wiedzieć, że i duchowe lekarstwa, leczą ciało. Takim lekarstwem jest sztuka. Sztuką smutnego pocieszysz, zdenerwowanego uspokoisz, opryskliwego przestraszysz, tchórzliwego uczynisz śmiałym, skrytego otwartym, zuchwałego – pokornym. W sztuce zawarta jest siła ducha, która jest w stanie zwyciężyć cielesny ból, nostalgię, wewnętrzny niepokój".

 

 

 

opracowanie: kpt. Izabela Kapkowska,
zdjęcia: mjr Piotr Zasempa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej