W Zakładzie Karnym w Herbach nawet przy codziennych czynnościach funkcjonariusze zachowują czujność. Nie ma mowy o rutynie.

Jedną z czynności, którą na co dzień wykonują funkcjonariusze jednostki jest kontrola sprzętu audiowizualnego przed wydaniem osadzonemu do użytkowania. Nawet podczas wykonywania takich standardowych działań nie można pozwolić sobie na rutynę i trzeba zachować czujność. Dlaczego? Bo pomysłowość osadzonych i ich rodzin w próbach przemycenia na teren zakładów karnych niedozwolonych przedmiotów nie zna granic. Tylko profesjonalizm i przenikliwość funkcjonariuszy pozwala zapobiegać przedostawaniu się zabronionych przedmiotów na teren więzień. Paradoksem jest to, że próby dostarczenia osadzonym przedmiotów niedozwolonych i niebezpiecznych podejmują często członkowie ich rodzin. A to przecież najbliższym powinno najbardziej zależeć na takiej zmianie w postawie osadzonego, która po opuszczeniu izolacji więziennej zapewni mu powrót do społeczeństwa i stosowanie się do norm prawnych.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej