W dniu 17 listopada br. podczas uroczystej odprawy wielu funkcjonariuszy jednostki zostało awansowanych i odznaczonych.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, odprawa związana z obchodami odzyskania przez Polskę niepodległości, była okazją wyróżnienia tych, którzy codzienną, oddaną służbą zapewniają bezpieczeństwo społeczeństwu i wnoszą swój wkład w budowanie stabilnego Państwa. Ppłk Przemysław Stęczniewski – Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach wręczył funkcjonariuszom awanse na wyższy stopień służbowy oraz odznaki „za zasługi dla więziennictwa”. Jednocześnie podziękował funkcjonariuszom za pełne zaangażowanie w realizację powierzonych im zadań służbowych oraz przekazał im. życzenia satysfakcji z podejmowanych w każdym aspekcie życia działań oraz wszelkiej pomyślności.   W trakcie uroczystości, która miała miejsce w dniu 16 listopada br. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Katowicach, awans do stopnia podpułkownika otrzymał Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach – Sebastian Salamucha.

Gratulujemy awansowanym i odznaczonym, a wszystkim funkcjonariuszom życzymy satysfakcji z wykonywanych zadań służbowych i zaangażowania, które znajdzie odzwierciedlenie w pozytywnym wizerunku naszej formacji w społeczeństwie.          

opracowanie i zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska                           
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej