11 listopada to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach tradycyjnie obchodzili to święto uczestnicząc w lokalnych uroczystościach.

Świętujemy 101 rocznicę Niepodległej

Herbskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem lokalnych władz, uczniów pobliskich szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej. Po jej zakończeniu mjr Mirosław Pawlak – Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach wraz z funkcjonariuszami złożyli kwiaty przy pomniku poległych w walce o wolność w Herbach. Wartę honorową przy monumencie pełnili herbscy więziennicy wraz ze strażakami.

Pamiętamy

Starta z mapy świata Polska, która jako państwo przestała istnieć w 1795 r., nie zniknęła nigdy. Zawsze była w sercach Polaków, którzy bardzo szybko zaczęli walczyć o niepodległość. Nasz Naród nigdy nie pogodził się z niewolą i o polskość walczył nie tylko orężem. W 1901 r. dzieci Wrześnieńskie, po wycofaniu języka polskiego z lekcji religii narażając się na represje, nie zgodziły się odpowiadać po niemiecku, polski chłop – Drzymała omijając zakazy władz niemieckich na znak protestu mieszkał w wozie cyrkowym. Prowadzono również szeroką akcję na rzecz odrodzenia państwa polskiego i działania przypominające opinii międzynarodowej o Polakach i ich marzeniach o wolności. Wzmocnieniem w tej walce dla Narodu, „ku pokrzepieniu serc” Polaków były dzieła literatury i sztuki naszych twórców. Przez ponad 123 lata nasi przodkowie nosili w sercu Polskę, chociaż część z nich wolnej Ojczyzny nie ujrzała. Zachowaliśmy swój język, tradycję – tożsamość narodową dzięki niebywałej sile i dumie narodowej - „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy@ Polski my naród, polski lud. Królewski szczep Piastowy” (Maria Konopnicka).

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej