Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie trafili do herbskiego więzienia.

Młodzi ludzie za kratami

W dniach 19 i 20 kwietnia br. na terenie Zakładu Karnego w Herbach ok. 40 młodych ludzi - uczniów z klas technikum z innowacją policyjną i policyjno – wojskową Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie przekroczyło bramy jednostki. Nie ma się jednak czym martwić. Przybyli w to miejsce w celach edukacyjnych, a nie z powodu dokonania jakiś zabronionych prawem czynów.

Edukacja i Profilaktyka

Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi) ta paremia prawnicza wyraża jedną z podstawowych zasad prawa i wywodzi się z prawa rzymskiego. Oznacza, że fakt, że nie jesteśmy świadomi ciążących na nas, na mocy obowiązujących przepisów, obowiązków, zakazów czy nakazów nie zwolni nas z odpowiedzialności. Ogólnopolski Program Edukacyjny Służby Więziennej pn. „W Służbie Prawu” jest opracowany z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych i dopasowany w dwóch modułach do poszczególnych wiekowych kategorii uczestników. Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach tego programu jest przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy z zakresu prawa, szczególnie karnego oraz uświadomienie konsekwencji jakie grożą tym, którzy nie przestrzegają norm prawnych. Działania te mają charakter prewencji przestępstw wśród młodzieży.

Służba Więzienna

W ramach zajęć młodzież zapoznawana jest również z zadaniami realizowanymi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, procesem rekrutacyjnym i możliwościami rozwoju zawodowego, dla tych, którzy chcieliby służyć społeczeństwu w szeregach tej formacji.

 

Opracowanie: mjr Izabela Kapkowska
Zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska i st. chor. Piotr Michałowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej