Kadra penitencjarna i terapeutyczna herbskiej jednostki nieustannie rozwija swoje umiejętności.

"Kto nie idzie do przodu, ten się cofa"  (Johann Wolfgang von Goethe)

Profesjonalne podejście do realizowanych zadań w Służbie Więziennej wiąże się również ze świadomym poszerzaniem swoich kwalifikacji zawodowych. Funkcjonariusze Zakładu Karanego w Herbach poprzez doskonalenie własne, ale również korzystając ze szkoleń organizowanych w ramach służby i przez instytucje zewnętrzne rozwijają swoje kompetencje. Wszystko po to, aby jak najefektywniej realizować jeden z podstawowych celów, jaki ustawodawca wyznaczył Służbie Więziennej – wzbudzenie w osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw i korygowanie niewłaściwych zachowań, które doprowadziły do czynów przestępczych. Wypełnienie tego zadania pozwoli na zmniejszenie ryzyka powrotu osadzonych, którzy opuszczą mury więzienia do przestępczości, a to z kolei pozwoli zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dla obywateli naszego kraju.

Skoncentrowanie na rozwiązaniach

Porozumienie podpisane z inicjatywy kpt. Adama Maćkowskiego Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach otworzyło kolejne możliwości rozwoju kadry. Funkcjonariusze działu penitencjarnego i terapeutycznego herbskiej i lublinieckiej jednostki mają możliwość uczestniczenia w dedykowanym dla nich cyklu szkoleń. Dwie pierwsze edycje zajęć zrealizowanych w ramach tej współpracy dotyczyły rozwoju kompetencji zawodowych w obszarze Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. W pracy z ludźmi ważne jest posiadanie odpowiednich umiejętności i kompetencji, aby osiągać wyznaczone cele i służyć pomocą. Każda dziedzina ewoluuje, rozwija się i zmienia, dlatego trzeba się rozwijać i szukać najbardziej efektywnych sposobów oddziaływań czy terapii. Puentą niech będą słowa jednej z uczestniczek szkolenia wypowiedziane po jego zakończeniu – „takie szkolenia jak to organizowane obecnie są niezbędne i przynoszą wymierne korzyści, przede wszystkim dla osadzonych, z którymi na co dzień pracujemy, ale też w perspektywie dla społeczeństwa, do którego wrócą po odbyciu kary pozbawienia wolności…”.  Kolejne szkolenia przed nami.

 

opracowanie: mjr Izabela Kapkowska
zdjęcia: archiwum SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej