Kreatywność w doborze oddziaływań resocjalizacyjnych herbskich funkcjonariuszy, zwiększa szansę na przystosowanie osadzonych do życia w społeczeństwie.

Duchowe lekarstwo

W XIX wieku rosyjski lekarz A. Mudrow napisał: "... Znając wzajemne oddziaływanie duszy i ciała, trzeba wiedzieć, że i duchowe lekarstwa, leczą ciało. Takim lekarstwem jest sztuka. Sztuką smutnego pocieszysz, zdenerwowanego uspokoisz, opryskliwego przestraszysz, tchórzliwego uczynisz śmiałym, skrytego - otwartym, zuchwałego – pokornym. W sztuce zawarta jest siła ducha, która jest w stanie zwyciężyć cielesny ból, nostalgię, wewnętrzny niepokój".

Rozwój przez sztukę

 Za murami więzień przebywa wielu artystycznie uzdolnionych osadzonych. Funkcjonariusze Służby Więziennej w bardzo zindywidualizowanym procesie resocjalizacyjnym starają się pokazać skazanym korzyści, jakie wynikają z obcowania z przestrzenią muzealną, teatralną oraz zachęcać do tworzenia dzieł artystycznych. Często efektem tej pracy więzienników jest rozpoczęcie u osadzonych procesu kształtowania talentów. Angażując się twórczo, skazani mogą zadbać o swój rozwój osobisty wzmacniając poczucie własnej wartości, ale przede wszystkim konstruktywnie wykorzystać czas kary. Pozwala to również osadzonym na odnalezienie kontaktu z własnymi emocjami i nabycie umiejętności wyrażania siebie.

Odkryć potencjał

Oczywiście, to tylko wąski wycinek pracy Służby Więziennej, jednak obrazuje jak różnorodne formy wykorzystywane są w dotarciu do poszczególnych osób pozbawionych wolności, aby osiągnąć ten najważniejszy cel – wzbudzenie woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Z satysfakcją odnotowujemy kolejne sukcesy uzdolnionych więźniów, wiedząc, że penitencjarna praca przynosi efekty. W lipcu br. wychowawczyni działu penitencjarnego ds. KO i sportowych w Zakładzie Karnym w Herbach zorganizowała dla osadzonych konkurs na prace plastyczną. Kolejny raz wielu z osadzonych pokazało niebywałą kreatywność i umiejętności, co zostało docenione i nagrodzone.

Muzyka za murami

Kolejnym instrumentem wykorzystywanym w resocjalizacji jest muzyka. W lipcu br. na terenie jednostki odbył się koncert zespołu PETRA&BAND, który swoimi utworami niósł bardzo ważny dla osadzonych przekaz – warto być dobrym człowiekiem, warto się zmieniać i podążać właściwą drogą.

 

opracowanie: mjr Izabela Kapkowska,
zdjęcia: z arch. Jednostki.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej