Resocjalizacja i readaptacja społeczna skazanych poprzez współpracę Służby Więziennej z Lasami Państwowymi

W dniu 27.04.2022 r. w Zakładzie Karnym w Herbach odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie zasad kontynuowania współpracy Służby Więziennej i Lasów Państwowych. W rozmowach uczestniczyli: por. Adam Maćkowski i mjr Sebastian Salamucha – Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach oraz Robert Gorzelak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Herby, Zbigniew Znojek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec, Adam Chudzik - Nadleśniczy Nadleśnictwa Koszęcin. Jednym z najważniejszych tematów rozmów było zatrudnienie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Herbach. Kolejny element tej współpracy ma stanowić edukacja osób pozbawionych wolności w zakresie uświadomienia im znaczenia lasów dla środowiska i społeczeństwa. Ponadczasowe pozostają słowa  Johna Burroughsa  „Natura nie robi nic bezużytecznego.”. Dlatego tak istotne jest, aby pokazać osadzonym korzystny wpływ lasu na kształtowanie klimatu lokalnego i globalnego, regulację obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i inne ,nie mniej ważne, funkcje lasów.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska.
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej