Pożar, zakłócenie porządku, kontrola pomieszczeń przy pomocy psa specjalnego i bomba pod autem przed budynkiem herbskiej jednostki – i to wszystko w ciągu jednego dnia.

Profesjonalnie, sprawnie i skutecznie

6 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Herbach miały miejsce zdarzenia bezpośrednio zagrażające porządkowi i bezpieczeństwu jednostki. Po powzięciu informacji o możliwości znajdowania się na terenie jednostki znacznej ilości narkotyków, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach niezwłocznie powiadomili Policję celem zorganizowania kontroli pomieszczeń przy użyciu psa specjalnego. Podczas prowadzonej kontroli, wybuchł pożar w rejonie budynku administracji. Niezwłocznie przystąpiono do działania. Po ewakuowaniu wszystkich osób z terenu zagrożenia, grupa przeciwpożarowa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Herbach zapobiegła rozprzestrzenieniu się pożaru i podjęła próbę jego ugaszenia. Jednocześnie powiadomiono Straż Pożarną w Lublińcu, która po przybyciu do jednostki przejęła prowadzenie akcji gaśniczej. Gdy wydawało się, że już nic w tym dniu nie może się wydarzyć dowódca zmiany otrzymał kolejne zgłoszenie. Tym razem sprawa dotyczyła zakłócenia porządku w świetlicy – osadzeni zabarykadowali się. Nieskuteczna próba przekonania zakłócających porządek do zaniechania zachowań niezgodnych z prawem spowodowała konieczność użycia środków przymusu bezpośredniego. Agresywnych uczestników zdarzenia obezwładniono. Gdy wydawało się, że sytuacja została opanowana nadeszła koleina informacja. Pod samochodem zaparkowanym przed budynkiem administracji stwierdzono podejrzanie wyglądającą paczkę. Wezwano odpowiednie jednostki Policji, które przystąpiły do realizacji zadań związanych z zabezpieczenie paczki oraz innych działań związanych z procedurą przyjętą przy wykryciu ładunku wybuchowego. Na szczęście był to fałszywy alarm.
Szybka interwencja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Herbach, jak również innych służb mundurowych wezwanych na miejsce zdarzenia, pozwoliły przywrócić porządek i zapewnić bezpieczeństwo w jednostce.

Spokojnie, to tylko ćwiczenia

Na terenie Zakładu Karnego w Herbach zorganizowano ćwiczenia z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu oraz Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, jak również funkcjonariusza z Komendy Policji w Częstochowie z psem specjalnym. Wszystkie służby biorące udział w ćwiczeniach wykazały się profesjonalnym przygotowaniem i umiejętnością współpracy. Podkreślenia wymaga, że niezwykle sprawnie skoordynowano działania kilku służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najszybszego wyeliminowania zagrożeń w trakcie różnorodnych w swym przebiegu zdarzeń.

 

Opracowanie: mjr Izabela Kapkowska,
Zdjęcia: z arch. jednostki

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej