Działania herbskiej jednostki oraz Nadleśnictw w Herbach, Koszęcinie i Lublińcu w zakresie współpracy wciąż rozszerzają się.

Już w 2021 r. Zakład Karny w Herbach wraz z przedstawicielami Lasów Państwowych – Nadleśniczymi z Herbów, Koszęcina i Lublińca wdrożyli program współpracy na różnych płaszczyznach. Podstawowym celem było wdrożenie takich rozwiązań, które najbardziej efektywnie i skutecznie pozwoliły realizować najważniejszy cel  -resocjalizację osadzonych i przygotowanie ich do nabycia umiejętności i wartości, które sprawią, że po opuszczeniu murów więzienia będą funkcjonować wśród społeczeństwa respektując normy i przepisy.  Skazani z tutejszej jednostki wykonują budki lęgowe dla ptaków, które następnie są przez nadleśnictwa umieszczane
w okolicznych lasach.  W ramach opisywanej współpracy osadzeni w OZ Lubliniec i ZK Herby są uświadamiani, jak ważne jest dbanie o przyrodę poprzez prelekcje prowadzone przez przedstawicieli Lasów Państwowych. Praca jest jedną z najważniejszych form oddziaływania na skazanych w celu wzbudzenia w nich woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Z tego względu ta część współpracy, która obejmuje zatrudnianie osadzonych do wykonywania prac na rzecz Lasów Państwowych jest bardzo istotna. W czerwcu podpisano pierwszą taką umowę o zatrudnienie osadzonych z Nadleśnictwem w Herbach.

Opracowanie i zdjęcia: Izabela Kapkowska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej