W drugą sobotę października funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu katowickiego pielgrzymowali wraz z kolegami z całej Polski na Jasną Górę, zanosząc przed oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej swoje troski, radości, prośby i wyrazy wdzięczności.

Przed oblicze Czarnej Madonny

W pielgrzymce uczestniczyli wraz z funkcjonariuszami i pracownikami Służby Więziennej i ich rodzinami: gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Andrzej Leńczuk Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, płk Łukasz Górny Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, dyrektorzy okręgowi, dyrektorzy jednostek podstawowych i wiele innych znaczących dla Służby Więziennej postaci. Jak co roku, w tym wyjątkowym wydarzeniu o wymiarze duchowym nie zabrakło również funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu. Przed oblicze Jasnogórskiej Pani, co roku w drugą sobotę października Służba Więzienna pielgrzymuje ze słowami pełnymi wdzięczności za wsparcie w codziennych obowiązkach, ale również przynosząc  intencje i prośby.
„Jako formacja chcemy podziękować za każdy powrót z pracy, ze służby. Naszą misją jest pomoc człowiekowi w jego przemianie, stąd tu szukamy źródła umocnienia na te trudne czasy, kiedy za bramami naszego państwa toczy się brutalna wojna. Najważniejsze, byśmy się modlili o pokój dla Polski, Europy i świata – powiedział gen. Kitliński.  Natomiast ks. Adam Jabłoński Krajowy Duszpasterz Więziennictwa zwrócił uwagę na rolę nadziei w dzisiejszych niespokojnych czasach wspominając przy tym św. Paweł z Tarsu, patrona Służby Więziennej.
Modlitewne spotkanie na Jasnej Górze rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i kompanii honorowej OISW w Katowicach spod Bramy Lubomirskich. Następnie pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. oraz w drodze krzyżowej. Głównym Celebransem uroczystości był ks. Adam Jabłoński – Naczelny Kapelan Służby Więziennej.

Z Bogiem łatwiej

Opuszczając w skupieniu Jasną Górę wszyscy uczestnicy tego modlitewnego spotkania czuli ogromną radość w sercach, bo każde wypowiedziane słowo, modlitwa i poczucie opieki Matki Bożej Częstochowskiej będą obecne w trakcie pełnionej przez nich trudnej i odpowiedzialnej służby społeczeństwu.

Opracowanie: kpt. Izabela Kapkowska
zdjęcia: archiwum SW

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej