Uczniowie z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie uczestniczyli w zajęciach na terenie Zakładu Karnego w Herbach

Edukacja i prewencja

Ogromne zainteresowanie Ogólnopolskim Programem Służby Więziennej „W SŁUŻBIE PRAWU”, skutkuje wieloma zgłoszeniami szkół do uczestnictwa w zajęciach. Na terenie Zakładu Karnego w Herbach w dniu 15 listopada br., prawie pięćdziesięciu uczniów z klasy IV i II Technikum Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie, uczestniczyło w wizycie studyjnej. Zajęcia dedykowane dla młodzieży były realizowane w ramach programu, którego głównym celem jest uświadomienie uczniom prawnych konsekwencji czynów zabronionych oraz odpowiedzialności nieletnich. W trackie spotkania przybliżono uczniom podstawowe zagadnienia związane z prawem.

Więzienie w "pigułce"

Funkcjonariusze prowadzący zajęcia przybliżyli również uczniom podstawowe zagadnienia związane z więziennictwem. Młodzież miała okazję zapoznać się z typami zakładów karnych, systemami odbywania kary pozbawienia wolności, misją, jaką na co dzień realizują funkcjonariusze tej formacji i wieloma innymi tematami związanymi z realizacją zadań w jednostce penitencjarnnej. Część teoretyczna wzbogacona została pokazaniem uczniom Zakładu Karnego w Herbach.

Jeżeli chcesz służyć społeczeństwu zostań funkcjonariuszem SW

Młodzi ludzie uczestniczący w tych wyjątkowych zajęciach już niedługo staną przed wyborem swojej ścieżki kariery zawodowej. Dlatego też funkcjonariusz zajmujący się sprawami kadrowymi przedstawił im szczegółowo wszystkie aspekty związane z procesem rekrutacji, wymaganiami wobec kandydatów do służby w szeregach naszej formacji, jak również szerokim wachlarzem możliwości rozwoju w Służbie Więziennej. Przedstawiono również możliwość kontynuacji kształcenia w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

 

opracowanie i zdjęcia: mjr Izabela Kapkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej