Współpraca ze szkołami już od kilku lat jest jednym z działań funkcjonariuszy na rzecz społeczeństwa. To głównie edukacja i profilaktyka.

Edukacja

Dzisiaj w herbskiej jednostce gościli uczniowie klasy VIII Szkoły w Węglowicach. Funkcjonariusze Służby Więziennej przybliżyli uczestnikom wizyty studyjnej 100. letnią historię Służby Więziennej z uwzględnieniem ponad dwudziestoletniej obecności na penitencjarnej mapie Polski Zakładu Karnego w Herbach. Omówiono również podstawowe cele wyznaczone przez ustawodawcę Służbie Więziennej oraz sposoby ich realizacji.

Profilaktyka przede wszystkim

Wizyta studyjna miała nie tylko wymiar stricte edukacyjny, ale wiązała się również z obszarem wychowawczym i prewencyjnym. Uczestnicy zajęć to ludzie młodzi, stąd też ważne było przesłanie z jakim funkcjonariusze starali się do nich dotrzeć, a mianowicie, żeby tak kierować swoim życiem, aby złe wybory nie doprowadziły do pobytu w izolacji więziennej.

Jak zostać funkcjonariuszem

W trakcie spotkania przedstawiono młodzieży również wymagania, jakie należy spełnić, aby móc starać się o przyjęcie w szeregowi Służby Więziennej. Ten aspekt wizyty również był okazją do przestrzegania młodych ludzi przed popełnianiem czynów niezgodnych z prawem oraz normami społecznymi, gdyż kandydaci na funkcjonariuszy nie mogą być np. skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa i muszą dawać przykład właściwego postepowania innym.

opracowanie i zdjęcia: kpt. Izabela Kapkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej