Z dniem 12 lutego 2022 r. na zaopatrzenie emerytalne przeszedł ppłk Mirosław Pawlak Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach.

9507 dni, ponad 1358 tygodni – łącznie 26 lat i 10 dni w Służbie Więziennej minęło jak 1 dzień.

Przez cały okres swojej służby ppłk. Mirosław Pawlak związany był z herbską jednostką. To tutaj zaczynał w dniu 1.02.1996 r. na stanowisku strażnika działu ochrony, a potem kolejno pełnił służbę w dziale kwatermistrzowskim, dziale penitencjarnym, dziale ochrony jako zastępca kierownika, od dnia 1.04.2011 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora jednostki, natomiast z dniem 1.03.2014 r. został powołany na stanowisko dyrektora. Pełniąc służbę przez te wszystkie lata na różnych stanowiskach zawsze wykazywał się pełnym zaangażowaniem stając się wyznacznikiem wysokich standardów w służbie. Podziękowania za wieloletnią służbę złożył ppłk. Mirosławowi Pawlakowi Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk Łukasz Górny.

Nowy etap życia

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu życzą realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Opracowanie kpt. Izabela Kapkowska
zdjęcia: kpt. Piotr Ciwiński i  kpt. Izabela Kapkowska

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej