Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach w trakcie wykonywania wszystkich czynności zachowują czujność, aby móc zapobiec sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu.

Jednym z działań, jakie realizują funkcjonariusze Służby Więziennej jest zapobieganie przedostawaniu się na teren jednostki przedmiotów niedozwolonych, niebezpiecznych, środków psychoaktywnych. Wykonywanie tych zadań poprzedzają szkolenia, które przygotowują kadrę w zakresie identyfikacji, rozpoznawania objawów zażycia oraz prawidłowego wykonywania czynności kontrolnych również z użyciem odpowiednich urządzeń. Pomysłowość ludzi w zakresie prób przemytu nie zna granic, a my staramy się zawsze być o krok przed nimi.  Tylko niezwykła czujność i profesjonalizm funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Herbach pozwoliły kilkakrotnie w roku 2021 zapobiec przedostaniu się na teren jednostki takich przedmiotów i substancji. Dla przykładu: w trakcie kontroli korespondencji kierowanej do skazanego w marcu i maju 2021 r. ujawniono ukryte we flamastrach zawiniątka zwierające substancje odurzające. W sierpniu 2021 r. funkcjonariusz dokonujący kontroli paczki zawierającej sprzęt RTV ujawnił ukryty w radioodtwarzaczu telefon komórkowy oraz dwie przejściówki mikro USB na USB typu C. Paradoksem jest to, że próby dostarczenia osadzonym przedmiotów niedozwolonych i niebezpiecznych podejmują często członkowie ich rodzin. A to przecież najbliższym powinno najbardziej zależeć na takiej zmianie w postawie osadzonego, która po opuszczeniu izolacji więziennej zapewni mu powrót do społeczeństwa i stosowanie się do norm prawnych.

 

Opracowanie: kpt. Izabela Kapkowska
Zdjęcia: arch. jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej